< Wróć

Dlaczego przyszłość musi być zielona?

Obecnie coraz większą uwagę przywiązuje się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Przechodzimy przez okres, w którym działania podejmowane na rzecz ochrony naszej planety mają kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń.

Dbanie o naszą planetę jest obowiązkiem nas wszystkich, również w świecie eventowym. Dotyczy to zarówno organizatorów eventów jak i ich uczestników. Każdy z nas musi przyłożyć się do takiego działania. Dlaczego przyszłość musi być zielona? Oto kilka powodów.

Po pierwsze, wprowadzanie zielonych rozwiązań w eventach ma bezpośredni wpływ na redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Organizacja wydarzeń często wiąże się z dużym zużyciem energii, wody i innych zasobów, a także generuje znaczną ilość odpadów. Transport elementów, ekip czy też samych uczestników generuje powstawanie śladu węglowego.

Poprzez zastosowanie ekologicznych praktyk, takich jak na przykład minimalizacja zużycia energii, ograniczenie niepotrzebnych wydruków, wykorzystanie nośników multimedialnych, wypożyczanie gotowych elementów, zmniejszając dedykowaną produkcję można znacznie zredukować negatywne skutki dla środowiska. Przykładowymi zielonymi rozwiązaniami w eventach są zastosowanie energooszczędnych oświetleń LED, wykorzystanie materiałów biodegradowalnych czy recyklingowych do produkcji elementów scenograficznych, czy także promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego dla uczestników. Zamiast wyrzucać konkretne elementy po wydarzeniu promuje się przekazywanie ich podmiotom, które mogą je wykorzystywać w swojej działalności. Coraz częściej także catering opiera się na menu, które w znacznym stopniu składa się z dań bezmięsnych, wręcz wegańskich.

Po drugie, wdrożenie zielonych rozwiązań w eventach przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród uczestników. Organizatorzy mogą wykorzystać te okazje do edukacji i informowania o korzyściach ekologicznych, jakie niesie ze sobą zastosowanie zrównoważonych praktyk, zarówno swoich Klientów jak i Pracowników. Przykładem może być udostępnienie informacji na temat redukcji zużycia wody czy prezentacja alternatywnych metod recyklingu i odzyskiwania materiałów. W ten sposób eventy stają się platformą do promowania ekologicznych postaw i zmiany nawyków konsumenckich. Konsumencie coraz częściej kierują swoje wybory do firm, które dbają o środowisko.

Po trzecie, wdrażanie zielonych rozwiązań w eventach ma również wymiar ekonomiczny. Chociaż początkowe inwestycje mogą być wyższe, z czasem przyniosą oszczędności, szczególnie w zakresie energii i zużycia wody. Coraz częściej wyprodukowane raz elementy scenograficzne magazynuje się i używa kilkukrotnie przy kolejnych wydarzeniach. Zamiast ściągać prelegenta z drugiego końca świata można połączyć się z nim online.

Ponadto, rosnąca liczba konsumentów preferujących marki i wydarzenia zorientowane na ochronę środowiska tworzy nowe rynki i możliwości biznesowe. Organizatorzy eventów mogą skorzystać z tego trendu, tworząc zielone wydarzenia, które przyciągną większą liczbę uczestników i partnerów.

Dodatkowo wdrażanie zielonych rozwiązań w eventach ma pozytywny wpływ na reputację organizatorów. Firmy i marki, które aktywnie podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, są postrzegane jako odpowiedzialne społecznie. Klienci i uczestnicy eventów coraz częściej przywiązują wagę do wartości ekologicznych i preferują współpracę z organizacjami, które wykazują zaangażowanie w tę dziedzinę. Zatem, wdrożenie zielonych rozwiązań staje się również korzyścią marketingową, przyciągającą nowych klientów i budującą lojalność już istniejących.

Musimy także pamiętać, że od 2025 r. pojawia się obowiązek na firmach raportowanie zużycia śladu węglowego. Proces ten rozłożony jest na lata (do 2028r.) a moment uzależniony jest od rodzaju przedsiębiorstwa. Jednak coraz więcej firm, w związku z oczekiwaniem swoich klientów, pracowników zdaje sobie sprawę, że obliczenie takiego śladu będzie niosło dla nich szereg pozytywnych korzyści. Pojawiają się także prośby, aby już redukować ślad węglowy w eventach, a nawet o produkcje zeroemisyjne. Kliencie coraz częściej będą oczekiwali propozycji, które nie tylko spowodują, że ślad węglowy, jaki pozostawi po sobie event, będzie nie tylko jak najniższy. Będą oczekiwali rozwiązań, które spowodują, że zostanie on zredukowany do minimum. Takie rozwiązania są możliwe, ale musimy mieć świadomość, że czasem będą wymagały także zaangażowania od uczestników.

Wniosek jest jasny – przyszłość musi być zielona, a wdrożenie zielonych rozwiązań w eventach jest nie tylko koniecznością, ale również szansą. Działania te prowadzą do redukcji negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenia świadomości ekologicznej, oszczędności ekonomicznych i poprawy reputacji organizatorów. Warto zatem podejmować wysiłki na rzecz organizacji zielonych eventów i przyczyniać się do budowania lepszej przyszłości dla naszej planety. To nie jest już tylko moda, trend ale nasz obowiązek wszystkich.

Autorka: Ewa Wiącek, Events Director endorfina events.

Artykuł pierwotnie ukazał się na portalu MMP online.

Poprzedni

Zielona produkcja eventów – ślad węglowy to jedno, odpady to drugie

Następny

Zielona produkcja eventów – ślad węglowy to jedno, odpady to drugie